Exteriör - Kittning och glasning

Kittning och glasning

Hur du tar bort gammalt kitt

Det kan vara svårt att få bort gammalt stenhårt kitt utan att spräcka glaset. Ta bort kitt med hjälp av kniv eller stämjärn. Sitter kittet hårt behövs andra hjälpmedel som en så kallad kittlampa. Den mjukar upp det hårda kittet med hjälp av infravärme utan att glaset spricker. Det mjuka kittet kan sedan tas bort lätt med en skrapa.

En man arbetar med ett fönster.
Gammalt kitt i en fönsterbåge skrapas bort mekaniskt. Fotograf: Elisabeth Boogh.
En man arbetar med ett fönster.
Fönsterhantverkare mjukar upp kitt med en värmepistol för att kunna skrapa bort det. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Dra med en tång försiktigt ut de stift som håller glaset på plats och plocka ur glasen ur bågen.

En hand håller i ett verktyg.
Stiften, som tillsammans med kittet håller fast glaset i fönsterbågen dras ur. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Kitta om fönstren med linoljekitt. Det traditionella oljekittet har ett känt åldrande och samverkar med linoljefärgen. Silikonkitt innehåller en olja som gör att linoljefärgen inte får fäste. Dagens kittsorter är oftast mycket starka och därför olämpliga för byggnadsvård eftersom fönstren blir svåra att reparera.

Grunda med linolja

Viktigt för att kittningen skall hålla är att falsen är väl rengjord och grundad med linolja. Om träet är mättat med linolja hindrar det att träet drar åt sig av linoljan som finns i kittet, vilket annars torkar ut kittet. (Alternativt kan man shellackera falsen.)

Återbruk av fönstren

Vid renovering av fönster är det viktigt att originalglasen försiktigt avlägsnas och återanvänds. Vid glasning av äldre fönster bör gammalt glas användas som ersättning av skadade rutor. En del glasmästerier och byggnadsvårdscentrum kan ha tagit tillvara gammalt glas som oftast säljs till lägre pris än kopior.

Tänk på att märka upp fönstret och dess delar så att beslag och glasrutor kommer på rätt plats när du ska sätta ihop fönstret. Det är viktigt att glasrutorna sätts tillbaka på precis samma plats och åt samma håll som tidigare. Glaset fästs med stifttråd eller med hjälp av en stiftapparat.

Så här lägger du på nytt kitt

Lägg först ett lager med några millimeter tryckkitt i kittfalsen. Lägg försiktigt ner glaset mot tryckkittet i kittfalsen. Tryck försiktigt fast det. Spika därefter fast glaset med stifttråd eller med hjälp av en stiftapparat. Lägg sedan på falskitt med hjälp av en kittkniv. Vinkla kittfalsen med kittknivens hjälp och undvik att det hamnar kitt utanför falsen.

Kittet ges sedan en skyddande övermålning. Stryk färgen någon millimeter ut på fönsterglaset. Detta är viktigt för att regnvatten inte ska kunna komma in bakom kittfalsen och för att kittet inte ska torka ut.

På en del fönster kan man istället för kitt använda glasningslister av trä. Vid reparation avlägsnas de gamla listerna. I regel ersätts listerna med nya efter det att kittfalsen först grundmålats.

En man arbetar med ett fönster.
Glasruta kittas utvändigt med linoljekitt. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Fåglar äter linoljekitt

Tänk på att småfåglar tycker att linoljekitt är gott. Ett gammalt knep är att strö med finmald vitpeppar på kittet innan målning av fönstret.