Exteriör - Fönsterrenovering

Fönsterrenovering

Undersök varje fönster noga innan du fattar beslut om att byta fönster. Fönster byts ofta helt i onödan. Enstaka dåliga fönster behöver inte innebära byte av samtliga fönster. Byt så få fönster som möjligt, de flesta gamla fönster är av mycket god kvalitet. Skadorna beror oftast på eftersatt underhåll eller att man använt felaktig färg vid ommålning. Underhållet är viktigt speciellt på särskilt utsatta delar, som just fönster.

Renovera äldre fönster, filmspelare i youtube.

Använd traditionella material

Ofta har färg flagnat, virket torkat ut och delar av kittet fallit bort. Detta är relativt enkelt att åtgärda. Rötskadade partier kan tas bort och skarvas med nytt virke, men ofta är omkittning och målning tillräckliga åtgärder. Genom att underhålla fönstren fortlöpande kan man få dem att hålla mycket länge. Man bör anlita någon som använder sig av, eller själv använda, traditionella material som linoljekitt och äkta linoljefärg. Då blir det lättare att i framtiden underhålla fönstren.

Ett skadat fönster.
Skador beror ofta på eftersatt underhåll. Ofta har färg flagnat, virket torkat ut och delar av kittet lossnat. Fotograf: Okänd, Stockholms läns museum.

Lagning av det gamla fönstret är billigare än att byta till ett skräddarsytt fönster. Det dyraste alternativet är emellertid att byta till standardfönster av fel format som medför lagningar av både exteriör och interiör. Nya fönster innebär oftast förenklat utförande med oprofilerad karm, båge och spröjs samt ett mer “livlöst” glas. Ljusinsläppet minskar också vid byte till treglasfönster. Profilerade och blåsta glas bryter ljuset vackert. 

Isolera för värme och ljud

Byte av fönster kan normalt inte motiveras av energisparskäl. Ljud- och värmeisolering kan uppnås genom att hänga en extra innerbåge på gångjärn. Passa samtidigt på att täta fönstret och justera ytterbågens beslag.