Exteriör - Trappor

Trappor

Den vanligaste typen av trappa är en enkel träbro som byggts upp utan sidoräcken med några steg i framkanten. Trappan ges alltid en lutning från fasaden när det gäller förstukvistar och broar. Det är vanligt att marken rör sig så att trappan fått en lutning mot huset på vintern, och lutning från huset på sommaren. Ofta ligger en flat sten som första steg i markplanet, rektangulär eller halvcirkelformad.

Mot 1800-talets slut blev räcken, ofta av korslagd typ, vanligare. Under 1900-talet ersattes en hel del yttertrappor av cement- eller betongtrappor, ofta med ett smidesgaller som trappräcke. En betongtrappa är sällan bra för trähuset, betongen suger upp fukt och leder in väta mot syllen och det understa bjälklaget.

En port med en trappa framför som är formad som en båge.
Entrédörr på funkisvilla i Tulemarken, Sundbyberg. Fotograf: Anna Ulfstrand.