Exteriör - Papptak

Papptak

Papptak förekom historiskt sett under en kort tid. Papp till taktäckning introducerades och kanske till och med uppfanns i Sverige i slutet av 1700-talet. Papptäckningen slog igenom i mitten av 1800-talet då maskinell tillverkning av papp introducerades. Under rekordåren var asfaltspapp vanligt.

Det var främst mindre bostadshus, ekonomi- och industribyggnader som täcktes med papptak. Fördelarna med papptak var att det var billigt och enkelt att lägga.

Närbild på ett tak.
Listtäckt papptak Överjärva gård. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Papptäckningstekniken har varierat. Till att börja med tillverkades pappen i ark som lades i diagonala rader. Från 1860-talet när papp började tillverkas i långa våder blev listtäckning vanligast. Listtäckning innebar att pappen kunde spikas i lodräta lister istället för i takpanelen. En annan metod som förekommer är enkel och dubbel horisontellt lagd slättäckning.