Exteriör - Tegelfasad

Underhåll av tegelfasad

Precis som när det gäller andra fasadmaterial är fukt ofta orsaken till skador. Fuktangrepp kan bero på att ett fönsterbleck skadats eller att ett stuprör gått upp i en skarv, även nederbördens mängd kan ha betydelse. Kontrollera regelbundet vattenavledande plåtar vid fönster och dörrar. Om fasaden utsätts för mycket regn kan fogarna lakas ur, detta kan också leda till att teglet fryser sönder.

Ett hus och ett bil står parkerad framför huset.
Kubistisk tegelvilla i Lahäll. Fotograf: Cecilia Pantzar.

Om murbruket i fogarna lakas ur, är det lätt att åtgärda. Normalt brukar fogarna behöva översyn och underhåll vart trettionde år. Vid omfogning kratsas löst fogbruk bort till ett djup av minst 20 mm. Därefter borstas löst material bort. Ytan förvattnas och nytt murbruk appliceras med en smal fogslev. Viktigt är att skydda väggen mot solljus och eftervattna.

Använd samma murbruk som tidigare. Vanligast är kalkbruk utan cementinblandning. I hus byggda efter 1950 kan fogbruket vara cementhaltigt. Om man är osäker är det säkrast att använda rent kalkbruk.

Nederbörd innehåller svavelsyra och salpetersyra vilket har en frätande effekt, dessutom gynnas tillväxten av alger och lavar. Tegelfasadens underhåll handlar därför mycket om rengöring, det vill säga tvättning och borstning. Om någon eller flera stenar spruckit kan dessa inte lagas, utan trasiga stenar måste bytas ut. För bästa resultat: ersätt stenarna med liknande. Ett bra tips kan vara att använda begagnade tegelstenar som åldrats på samma sätt. Att mura en fasad är inte något man skall göra själv utan arbetet bör överlåtas till en murare.