Exteriör - Vårda ditt hus – exteriört underhåll och vård

Vårda ditt hus – exteriört underhåll och vård

Beprövade material

Traditionella material som slamfärg, linoljefärg, kalkbruk, kvalitetsträ till stomme och snickerier och lertegel har provats ut under mycket lång tid. De åldras med behag och är relativt lätta att underhålla. Idag bör man vara medveten om att virket i brädgården och färgen i burken inte alltid har samma tekniska egenskaper som förr i tiden. Genom att försöka lära sig så mycket som möjligt och rådfråga hantverkare som är vana att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse blir det lättare att ställa krav på produkterna. På senare år har tillgången på traditionella material av god kvalitet och reservdelar till gamla hus ökat betydligt och det finns idag ett flertal byggnadsvårdsbutiker över landet och på nätet att vända sig till.

I en stor gryta finns färg och en kvinna rör om i grytan.
Rödfärgskokning, Stora Västanberga.  Fotograf: Elisabeth Boogh.

Hantverk utfört med omsorg

Hantverksmässigt tillverkade byggnadsdelar bör behandlas med respekt. De har ett uttryck som aldrig kan jämföras med standardiserade och industriellt tillverkade produkter. Till och med en så enkel detalj som en gammal träpanel bestående av brädor av varierande bredder ger ett mycket mer livfullt intryck än en modern panel av standardmått.

Var rädd om originalet

Idag kan man köpa kopior av traditionellt byggmaterial och byggnadsdelar, vilket är bra när man vill komplettera. En kopia går dock aldrig att jämföra med en originaldel. Var därför rädd om originalet! Det finns till exempel ingen anledning att riva bort allt ytskikt, utvändigt och invändigt för att leta efter äldre spår. Gör istället stickprov på undanskymda ställen. Om du vill undersöka stommens kondition, börja med att titta där det finns anledning att misstänka skador, såsom under fönstren.

Ett hörn av ett hus.
Nya stuprör med smäckra dimensioner och handfalsade vinklar på Västergården, Ljusterö. Fotograf: Hedvig Bellberg.

Patina och förfall?

Ett visst slitage kan ge huset en patina. En väderbiten träpanel eller ett åldrat lertegel kan vara mycket vackert. När ett ytligt slitage övergår till en djupare skada som hotar byggnadens konstruktion, som grund eller stomme, måste skadan åtgärdas.

Igenväxta buskar och bakom buskarna står ett hus.
Entré genom syrenbuskaget på Källtorp, Erstavik i Nacka. Fotograf: Mattias Ek.