Till innehållet

Skiffertak

Skifferplattor sitter bättre än tegelpannor, men spikarna kan rosta och enstaka plattor kan brista. Genom att ha god uppsikt över sitt tak och varje år inspektera med kikare kan en billig insats förebygga en kostsam omläggning. 

Undvik att gå på taket, skiffer är starkt men samtidigt sprött! Det är viktigt att ersätta en skifferplatta som har fallit ner. Se gärna vidare i Riksantikvarieämbetets skrift Skiffertak. 

 

close-icon