Till innehållet

Fönsterhantverkare

Det finns idag goda möjligheter till fönsterunderhåll, renovering och restaurering av gamla fönster. Att varsamt reparera och byta ut skadade fönsterdelar har blivit ett alternativ till fönsterbyte. Ett antal företag inriktar sig särskilt på upprustning av gamla fönster. 

Specialistinriktade verkstäder där olika arbetsinsatser samordnas, eller utförs av en och samma fönsterhantverkare, finns flera idag. Hantverksyrkena kombineras, enligt en helhetssyn – snickare, målare, glasmästare och smed arbetar tillsammans, vilket lämpar sig mycket bra vid renovering av äldre fönstertyper. 

Fönsterhantverkare är specialiserade på metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster från olika tidsepoker. Under tiden ett fönster renoveras på verkstad täcker man för fönsteröppningen i fasaden med ett speciellt framtaget byggfönster eller fönstertält. Byggfönstret ger inomhusklimat kring karmen, så att karmen kan repareras och målas oberoende av årstiden. 

close-icon