Till innehållet

Plank- och brädgolv

Äldre golv kan med tiden ofta ha drabbats av kraftigt slitage, framförallt mitt framför trösklarna. De vanligaste skadorna är fläckar, repor och klackmärken, men också fuktskador. Är golvet nedslitet framför tröskeln kan det ibland vara möjligt att flytta plankorna till annan plats eller vända på dem.

Golven torkar ihop när de utsätts för modern uppvärmning och golvbrädorna kan även slå sig eller spricka. Är inte golvvirket tillräckligt torrt när det läggs på plats kan det också uppstå sprickor mellan brädorna. Förr lades golvet in löst och först efter något år slogs brädorna ihop och spikades fast. Ett golv som torkat isär kan slås samman igen. Är golvet spikat måste det först tas upp och brädorna skjutas ihop. Svårast är att få upp den första plankan utan att spräcka noten. Det är inte ovanligt att första eller sista plankan är ospontad och ospikad så titta efter noga först så att golvet tas upp från rätt håll. Glöm inte att märka brädorna så att de kommer tillbaka på rätt plats. Om golvplanken skulle spricka är det möjligt att limma dem så att det inte syns. Efter att golvet drivits samman behöver det troligen kilas med en ny bräda mellan ytterplankan och väggen. Försök hitta en begagnad bräda av samma träslag, färg och dimension. Använd inte tätningsmassa eller spackel, som är olämpliga i detta sammanhang.  

Ett flisigt golv åtgärdas med lätt slipning, för hand eller med handmaskiner, endast där det så är nödvändigt. Är golvet mycket slitet kan det kanske räcka med att hyvla bort de värsta ojämnheterna och där nöja sig. 

I värsta fall kan hela golvet behöva hyvlas plant, detta innebär att brädorna måste spontas om. Kanske är det möjligt att hyvla baksidan och vända på golvet? Detta är dock sällan genomförbart då plankorna kan vara urtäljda för bjälklaget eller för att baksidan har skador eller inte medger en bearbetning. Slipas ett skurgolv slipas det ner till det djup nötningen nått; är slitaget djupt kan dock golvbrädornas hopfästningar skadas.  

Golv av furu eller gran ansågs vara av enkel karaktär. De skurades i enklare rum medan de i mera representativa byggnader målades för att imitera sten. Att slipa och sedan lacka eller olja furugolv i äldre hus är ett främmande inslag. Generellt bör golv behandlas med utgångspunkt i den ursprungliga ytbehandlingsmetoden som närmast använts. Byte av metod kräver oftast omslipning av golvet. 

close-icon