Till innehållet

Tapeter sent 1800-tal, nystilar

Nystilarna hade sin popularitet under 1800-talets andra hälft. Nystilarna kopierar inte exakt av äldre tiders mönster, utan rör sig i en ny mönstervärld. Med inspiration och drag från till exempel gotik, rokoko och renässans, men där mönstren sattes ihop självständigt och med stor konstnärlig medvetenhet. 1800-talets människor hade ett brett utbud av stilar att välja mellan. De var aktuella samtidigt och kunde användas för att frammana olika känslor och stämningar. I de borgerliga hemmen, under senare delen av 1800-talet var tapetmönstren anpassade för skilda rumstyper. I hallen användes tapeter med ekådring eller murimitation, i matsalen imitationer av gyllenläder eller nyrenässansmönster, i salongen mönster i nyrokoko, gärna textilimiterande och i herrummet tapeter i orientalisk stil. Alla utförda i många och tunga färger, i anslutning till de tunga ombonade textilierna som då var högsta mode. Kökstapeterna, som kunde ha geometriska mönster, var ofta fernissade.

En särskild typ av så kallade gobelängtapet hade mönster med ytfyllande blommor i många färger, med ett väv- eller stramaljimiterande tryck i svart. Mönstret var vanligt ända fram till 1930-talet. 

close-icon