Till innehållet

Garderobsdörrar och tapetserade dörrar

Garderobsdörrar och förrådsdörrar gjordes enklare än rumsdörrar. Under 1700-talet och 1800-talets första hälft var smygdörren vanligast, det vill säga en dörr som avslöjade sig genom några springor i väggen och ett nyckelhål med nyckel. Den utfördes oftast som en paneldörr, en rektangulär ursågning ur en panelvägg, vanlig i anspråkslösa utrymmen. I fina rum med tapeter kläddes också dörren med tapet för att smälta in i väggen. Under andra hälften av 1800-talet började riktiga garderober bli vanliga. Garderobsdörrarna utformades som övriga rumsdörrar fast mindre och oftast med tre fyllningar. Från 1800-talets slut då pärlsponten gjort sitt inträde, blev förrådsdörrar klädda med pärlspontpanel vanliga. 

Garderobsdörr. Så kallad smygdörr med samma inklädnad som väggen i övrigt. Foto: Mattias Ek
Garderobsdörr. Så kallad smygdörr med samma inklädnad som väggen i övrigt. Foto: Mattias Ek
close-icon