Till innehållet

Dörrfoder och fönsterfoder

Springan mellan karm och vägg täcks med en list, ett så kallat dörr- eller fönsterfoder.

1600-tal (barock)

Den äldsta, enklaste typen av foder gjordes av handhyvlade, släta brädor med en liten profil längs med båda kanterna. Denna typ av foder var allmänt förekommande under 1600-talet och levde kvar under hela 1700-talet. 


I mer påkostade sammanhang hade denna enkla typ av foder redan under 1600-talet övergivits för mer svulstiga profiler. De djupa barockformerna förekom fram till de första årtiondena av 1700-talet.

1700-tal (Rokoko)

Vid 1700-talets mitt övergick barockformerna till rokokons mindre svulstiga former.

Sent 1700-tal (Gustaviansk tid)

Det sena 1700-talets, den gustavianska tidens profiler såg ut ungefär som rokokoprofilerna, fast stramare.

1800-tal (Empire)


Det tidiga 1800-talets, empirens, foder hade kantiga, låga profiler, ofta med en platt yta omgiven av en karnisprofil. Ibland hade de en stor hålkälsprofil.

Sent 1800-tal (Nystilar)


Vid 1800-talets mitt när lister började tillverkas maskinellt, spred sig foder av standardtyper. Den vanligaste typen av foder var det så kallade franska fodret.

1900-tal (Jugend)

I och med jugendstilens inträde förekom nya typer av profiler, ibland med tunna räfflingar eller med en enkel profilering.

1920-tal (20-talsklassicism)

1920-talets foder hade ofta en lätt rokokoform.

1930-tal (Funktionalism)

När funktionalismen trädde in under 1930-talet förenklades formspråket och fodren gjordes smala och släta. 

Teckningar: okänd

close-icon