Terrazzogolv

Terrazzogolv har förekommit sedan länge på kontinenten, och i Sverige började golvtypen att förekomma, bland annat i entréer till flerbostadshus i städerna, kring 1890-talet.Terrazzogolven plattsätts och materialet innehåller en sammansättning av beståndsdelarna cement och stenkross i olika storlekar. Terrazzonpoleras så att ytan får olika karakteristiska uttryck, beroende på vilken eller vilka stensorter som blandas in. Terrazzo görs i många skilda utföranden och färger. Allt från brokiga mönster, till mer enhetliga utseenden och geometriska figurer. Ett terrazzogolv kan tillverkas för att väl efterlikna ett homogent naturstensmaterial. 

close-icon