Till innehållet

Kakelugnar 1900-tal

Först mot sekelskiftet 1900 kom kakelugnen in i arbetarhemmen och då i sitt enklaste utförande hittills, helvit. Kakelugnarnas höga krönsims i kraftig relief tonades ned och ersättes med en enkel, slät vulst.

Som reaktion mot stilimitationerna kom jugendstilen. Kakelugnarna gjordes helt vita och blanka med dekor som bestod av reliefer på fris och krön. Relieferna hades mjukt stiliserade växtmotiv tagna från den svenska floran. Även målad dekor förekom, då med stiliserade växter i jugendstil.Kakelugn

Illustrationen kommer från affischen “Kakelugnar i Sverige”. Copyright: Cecilia Björk, Margareta Cramér och Laila Reppen 1993. 

 

I Sverige uppstod också under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal en nationalromantisk strömning då kakelugnarna dekorerades med fornnordiska mönster.Kakelugn

Illustrationen kommer från affischen “Kakelugnar i Sverige”. Copyright: Cecilia Björk, Margareta Cramér och Laila Reppen 1993. 

Parallellt med dessa kakelugnar nytillverkades kopior av 1700-talskakelugnar i stor omfattning. Likhet med de handgjorda 1700-talskaklen eftersträvades. Kaklen glaserades med tonade tennglasyrer som gavs ett ”defekt” utseende. 
 

Öppen spis

Under 1920-talet infördes centralvärme i städerna och kakelugnarna var inte längre nödvändiga som värmekälla. För trivselns skull blev det nu istället vanligt med öppna spisar. 

Kakelugn

Illustrationen kommer från affischen “Kakelugnar i Sverige”. Copyright: Cecilia Björk, Margareta Cramér och Laila Reppen 1993. 

close-icon