Till innehållet

Skorsten

Husets skorsten har inte bara en praktisk funktion – den är också en betydelsefull del av arkitekturen. Som ett utropstecken avslutar den huset, därför är det inte likgiltigt hur den är utformad. 

Under de senaste tvåhundra åren har skorstenen på våra boningshus utvecklats från att vara lång och smal till att bli kort och tjock. Den har också flyttat upp från takfoten till taknocken. Den har varit vitkalkad, svarttjärad och plåtbeslagen. 

close-icon