Till innehållet

Fönster

Fönstren utgör en väsentlig del av en byggnads arkitektoniska uttryck. Fönstren är husets ögon mot omvärlden, samtidigt som de inbjuder med sin utblick. Under alla tider har fönstrens utformning styrts dels av rent funktionella krav på ljusinsläpp dels av estetiska ambitioner och traditioner. Fönstrens placering på äldre hus grundar sig alltså på två faktorer; att ge ljus, samt att skänka fasaden harmoni, symmetri och balans. 

Att byta fönster i ett gammalt hus kan betyda att stora delar av det kulturhistoriska värdet går förlorat. Ändras fönsterstorlekar, spröjsning eller fönsterplacering, påverkar detta hela husets utseende och identitet. När fönster från fel tidsepok placeras i en fasad kan resultatet bli mycket olyckligt för en byggnads arkitektur. 

close-icon