Till innehållet

Glasad veranda

Muslinglas och färgat glas 

Mönstrat glas, så kallat muslinglas, var vanligt i verandor och entrédörrar. Det mönstrade glaset utfördes genom att etsa handblåst ofärgat fönsterglas i syrabad. Numera blästras muslinmönstren fram på vanligt planglas, vilket gör att det handgjorda, levande intrycket försvunnit. 
 
Många glasverandor har rikt småspröjsade enkelbågar. Färgat glas användes ofta i dekorativt syfte runt kanterna på verandafönster under andra hälften av 1800-talet. Ofta kombinerades färgat glas och muslinglas. Rött, blått och gult glas var vanliga kulörer och glaset var genomfärgat, inte bemålat. 
 
Utbyte av skadat glas bör ske med glas av liknande sort. Ett modernt planglas stämmer inte så bra in utseendemässigt.

close-icon