Till innehållet

Plåttak

Om några plåtar är dåliga och sönderrostade betyder det ändå oftast inte att hela taket måste bytas ut. Äldre plåt har ofta hög kvalitet. Det finns dock spröda och svårarbetade plåttak, från 1970-talet, som inte tål att falsöppnas och falsas om. Det innebär att hela taket måste läggas om, även om bara enstaka plåtar är dåliga.  
 
Oftast kan mindre otätheter tätas med specialspackel men om skadorna är större bör en plåtslagare anlitas. Att lägga om ett falsat plåttak är ingenting en amatör utför med enkelhet. 
 
En av de vanligaste orsakerna till att plåttak läggs om är klammerlossning. Om det är stora ytor som är dåliga lägger man i allmänhet om hela taket, av praktiska och ekonomiska skäl. 
 
Plåttaket på en byggnad utgör en viktig del av helheten. Ett äldre plåttak är värdefullt att bevara. Ersätt inte ett falsat plåttak med bandplåt, korrugerad plåt eller tegelmönstrad plåt. 

Löv samlar fukt som på sikt leder till att fotrännan rostar. Foto: Anna Ulfstrand

Renspolning och rensning av ståndrännor, ränndalar och stuprör bör göras varje år. Se vidare under rubriken Målning av plåttak.

close-icon