Till innehållet

Skadedjur

Grävling 

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden norr om södra Lappland. Normalt håller den till i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker. Den attackerar inte människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad. 

Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Den är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt som bebos av flera generationer av samma familjer. Grytet kan ha upp till 40 ingångar med ett invändigt intrikat tunnelsystem som löper i flera våningar. Bona byggs ständigt ut. För varje ny kull grävs en ny yngelhåla.  

Grävlingen kanske inte är det djur man i första hand förknippar med skador på hus. Men se ändå upp om den börjar boa in sig under en husgrund på tomten; annars riskerar den att underminera hela grunden och med det byggnaden. Goda råd som att fylla igen ingångarna hjälper föga, grävlingen gräver genast nya. Det gamla knepet att med oväsen skrämma bort den störningskänslige grävlingen – lyckas visserligen för stunden, men till hösten återvänder grävlingen igen. Likaså kan elstängsel för en tid hålla borta grävlingen, men bara tillfälligt. Det är mycket svårt att bli av med grävlingar när de väl etablerat sig, varför det bästa helt enkelt är att lära sig leva med dem så länge de inte gör någon större skada.  

Vid akuta problem rekommenderas att ta kontakt med kommunens viltvårdare.  

Fladdermus 

Fladdermusen är ett fridlyst djur. Även boplatserna och jaktreviren är fredade. Fladdermusen skyddas i Artskyddsförordningen och Jaktlagstiftningen, samt EU-konventionen Eurobats. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för undantag från bestämmelserna, vid till exempel renovering av ett hus där fladdermöss finns. I gamla hus på landet kan det vara svårt att bli av med fladdermöss, då de vistas på samma plats år efter år, där de har nära till insektstäta områden. Fladdermöss är inte särskilt skadliga för hus. De äter insekter och inte huskonstruktioner. Spillning på vindar och i förråd kan upplevas som ett problem, som kanske går att åtgärda genom att spänna upp dukar, som offras efter någon säsong. Ljudet från dem, framför allt sommartid, kan också upplevas som ett problem. De ger ifrån sig mer ljud när det finns ungar i boet, eller när det är stora kolonier på samma område. Annars är fladdermössen tysta små djur. Var således medveten om att alla renoveringar som kan påverka fladdermössens boplatser behöver tillstånd. 

close-icon