Till innehållet

Färgtrappa

skrapas en färgtrappa fram 

Vid undersökning av vilken eller vilka kulörer samt färgtyper som tidigare använts i en byggnad kan en färgtrappa skrapas fram i befintliga färglager.

När färgtrappan görs kan ett fint slippapper användas eller en skalpell, för att skrapa sig ner i färgskikten. I första hand bör skrapning utföras på ställen där slitningen av färgen är som minst, till exempel på överliggaren i ett dörrfoder. 

Målningen kan till viss del ha förändrats genom nersmutsning och åldrande eller genom att pigmenten kan ha ändrat kulör. För att närmare likna ursprungskulören kan ren linolja strykas på den åldrade färgen. En oljefärg bleks i ljus och gulnar i mörker. Vänta någon vecka efter framtagandet innan ni bestämmer ny färg.

Färgtrappa i Rådhussalen i byggnadsminnet Sigtuna Rådhus. Foto: Mattias Ek

Ett tips är att spara färgtrappan som en dokumentationsyta så att det även i framtiden finns möjlighet att se vilka kulörer som har använts.

Tänk på att linoljefärgslager är tunna, mycket tunnare än färglager av moderna färger. Det understa lagret mot den omålade ytan kan ofta vara en spackelfärg eller grundfärg som aldrig varit avsedd att synas. 

Det krävs tålamod vid framskrapning av gamla färglager. 

close-icon