Till innehållet

Trösklar

Trösklarna var i äldre hus vanligen rejält tilltagna, oftast 10–15centimeter höga. De hindrade golvdrag mellan rummen. Ibland bestod trösklarna av löst virke som ingick i karmen och ibland ingick de som en del av en stock och hade på så sätt betydelse för husets konstruktion. Under 1800-talet gjordes trösklarna lägre och istället ökades dörrarnas höjd.

Nötningen på trösklarna är för det mesta bara ett trevligt inslag och utgör inte tillräckligt skäl för ett byte. 

close-icon