Till innehållet

Dörrfoder och fönsterfoder

Springan mellan karm och vägg täcks med en list, ett så kallat dörr- eller fönsterfoder.

1600-tal (barock)

profilProfilProfil

Den äldsta, enklaste typen av foder gjordes av handhyvlade, släta brädor med en liten profil längs med båda kanterna. Denna typ av foder var allmänt förekommande under 1600-talet och levde kvar under hela 1700-talet. 

Profil

I mer påkostade sammanhang hade denna enkla typ av foder redan under 1600-talet övergivits för mer svulstiga profiler. De djupa barockformerna förekom fram till de första årtiondena av 1700-talet.

1700-tal (Rokoko)

ProfilProfil

Vid 1700-talets mitt övergick barockformerna till rokokons mindre svulstiga former.

Sent 1700-tal (Gustaviansk tid)

ProfilProfil

Det sena 1700-talets, den gustavianska tidens profiler såg ut ungefär som rokokoprofilerna, fast stramare.

1800-tal (Empire)

Profil

Det tidiga 1800-talets, empirens, foder hade kantiga, låga profiler, ofta med en platt yta omgiven av en karnisprofil. Ibland hade de en stor hålkälsprofil.

Sent 1800-tal (Nystilar)

ProfilProfil

Vid 1800-talets mitt när lister började tillverkas maskinellt, spred sig foder av standardtyper. Den vanligaste typen av foder var det så kallade franska fodret.

1900-tal (Jugend)

I och med jugendstilens inträde förekom nya typer av profiler, ibland med tunna räfflingar eller med en enkel profilering.

1920-tal (20-talsklassicism)

Profil

1920-talets foder hade ofta en lätt rokokoform.

1930-tal (Funktionalism)

När funktionalismen trädde in under 1930-talet förenklades formspråket och fodren gjordes smala och släta. 

Teckningar: okänd

close-icon