Till innehållet

Interiör färg och färgsättning

Målningen har stor betydelse för hur vi uppfattar en yta. Både färg och färgtyp har betydelse för intrycket. Olika färgtyper ger olika glansgrad, respektive matthet, vilket också bidrar till hur en ytas färg uppfattas.  

Om du står inför en ommålning och är intresserad av att ta reda på, eller kanske återskapa ett äldre måleri, så kan du själv med hjälp av en skalpell skrapa fram äldre färglager. Bostaden r ofta svaren på hur det tidigare sett ut.

Färgtyp bör väljas med utgångspunkt från huset. Till en äldre byggnad är de traditionella färgtyperna det bästa valet därför att de är kulturhistoriskt riktiga och har en lång tradition. Till moderna byggnader finns det inga antikvariska krav på att använda traditionella färger, men många gånger bidrar de till en sund boendemiljö. 

Modet har historiskt sett alltid styrt måleriet, men de ekonomiska förutsättningarna har också varit en starkt bidragande orsak till måleriets utveckling. 

close-icon