Till innehållet

Kaminer

Att installera en kamin är tämligen enkelt och kräver inga större ingrepp. I princip behöver kaminen ansluta till en rökgång i skorstenen eller, om skorsten saknas, ett rökrör av järnplåt dras upp genom taket. En skorstensfejarmästare, sotare, kan ge besked om de brandföreskrifter som finns. Underhållet är också enkelt. Inuti kaminen, för att skydda järnhöljet från att brännas sönder, satt förr vanligtvis ett tunt lager eldfast, böjt specialtegel. Normalt är det teglet borta, men kan i stället ersätta av ett lager eldfast bruk. Detta fästs genom att insidan av kaminen kläs med ett kycklingnät som används som murmatta att fästa bruket på. 

close-icon