Till innehållet

Paneltyper

PanelPanel

De vanligaste paneltyperna, lockpanel, locklistpanel och slätpanel. Locklister: 1-3 Karnisprofil. 1-2 1700-talets senare del – 1800-talets början. 3.1700-talets slut – 1800-talets mitt. 4-5 Kvartsstavprofil 4. 1700-talets senare del – 1800-talets början. 5. 1700-talets slut – 1800-talets mitt. 6. Hålkälsprofil 7-8. Välvd profil 1830 -1850-talet 9-10 Åsprofil. Nygotik 9. Från 1830-talet 10. Från 1800-talets mitt. Illustration: Okänd, Stockholms läns museum

Stockbakpanel

De överblivna delarna från stockarna, de halvrunda bakarna, kunde förr användas som lock i en lockpanel på en enklare byggnad.

Lockpanel

Två glesa skikt av stående bräder, med de yttre brädorna spikade över skarvarna. Kantskurna, ibland med profil längs kanterna på finare bostadshus. Okantatade ellervankantade, med trädets naturliga yttre kvar, om det gällde enklare hus.

Lockpanel med stockbakar och okantade brädor.  Foto: Anna Ulfstrand

Lockpanel samt partier med liggande panel under taket på långfasaderna. Foto: Albin Uller

Slätpanel

Kantade, falsade eller spåntade bräder. Eftersträvar att imitera stenhus och sattes på mer påkostade hus.

Slätpanel målad med ren gulockra linoljefärg. Tidigt 1800-tal.  Foto: Anna Ulfstrand

Locklistpanel

En list eller läkt spikas över fogarna. Listerna har haft olika profil under olika tider.

Locklistpanel på Eds prästgård, Upplands-Väsby. Foto: Martina Berglund

Fasspontpanel, pärlspontpanel

Panelen är tätare genom att den är spontad. Den spikades ofta i olika riktningar. 

close-icon