Till innehållet

Plankstomme

Ur resvirkeskonstruktionen och det äldre regelhuset utvecklas plankstommen under senare delen av 1800-talet. Det hänger samman med sågverksindustrins framväxt. Plankstommen bestod av stående sågade plank i flera lager, sammanhållet av liggande virke. Plankstommen var vanlig i bostadshus av trä under första halvan av 1900-talet. Ännu 1947 användes den traditionella plankstommen i omkring 80 procent av alla nybyggda småhus.  

Lager på lager

Plank är sågat virke 2-3 tum tjockt och minst 9 tum brett (5 – 7,5 cm x 23 cm). Planken kan vara både spontade och ospontade.  Plankstommen bestod av stående sågade plank i flera lager, sammanhållet av liggande virke. Mellan panellagren satt papp. Ytterst satt tjärpapp och därefter panel. Panelen kunde vara profilhyvlad, ibland i mönsterläggning. 

close-icon