Årspraktika - Byggnadsvårdarens årspraktika – juni 2023

Fönster – husets ögon

Det har nyligen varit fönsterrenoveringens dag. Flera museer runt om i landet anordnade olika evenemang på temat fönsterrenovering. Missade ni det? I så fall kan ni läsa vidare här och titta på vårt bildspel för att få veta mer om hur du kan underhålla dina gamla fönster. Fönster sägs ibland vara husets ögon och ögon sägs ju som bekant vara själens spegel. Rimligen borde då fönstren vara uttryck för husets själ, eller hur?

Ett fönster med tio små rutor avskilda med spröjs.
Fönster i köksflygeln på Sturehovs slott. Foto: Anna Ulfstrand.

Fönster är en kritisk faktor i all renovering och även mycket små förändringar av fönsterkarm, fönsterbåge, spröjs och infattning i fasad samt fönsteromfattningar kan orsaka stora förluster av karaktär och kulturhistoriska värden. Förutom att äldre fönster har en osedvanligt lång teknisk hållbarhet genom det ofta kådrika virket i karm och båge, så är de också utförda med precision. Nätta dimensioner på bågarna, fint profilerade spröjs och om du har ett riktigt gammalt fönster, munblåst glas med orenheter som bryter ljuset på sitt alldeles speciella vis. Även det valsade glas som börjar tillverkas under 1930-talet har en vacker yta som skiljer sig från de glas som används i de nytillverkade fönster som idag saluförs som underhållsfria. Det finns inga material och inga fönster som är underhållsfria.

En avskrapad fönsterkarm utan glas.
Renovering av fönster. Foto: Elisabet Boogh.

Självklart ska vi med gemensamma krafter minska vår energikonsumtion och spara på den värme som vi tillför våra hem för klimatets och miljöns skull. Att byta fönster är inte nödvändigtvis den mest klimat- och miljövänliga vi kan göra. Alla ingående komponenter i ett fönster, från bågens aluminium till energiglasets metalloxider, har utvunnits, transporterats, förädlats och utvecklats till ett fönster som transporteras många gånger för att till sist monteras. Ur ett helhets- eller livscykelperspektiv blir det nya fönstrets klimatfotavtryck enormt i förhållande till att renovera ett befintligt äldre fönster. Detta gäller såväl fönster i gamla enfamiljshus som i yngre flerfamiljshus som fortfarande har originalbågar i trä.

Det finns enkla sätt att spara energi som inte betyder fönsterbyte utan om att minska värmeförlusterna. Otätheter mellan vägg och karm kan tätas genom bättre drevning. Nya tätningslister mellan i karm och båge i lin, ull eller silikon beroende av husets ålder minskar draget. Det är också möjligt att byta glaset i innanfönstren till energiglas. Dessa gör så att värmestrålningen inifrån reflekteras tillbaka. Samtidigt behålls de karaktärsfulla glasen i ytterbågen och du bevara husets själ.

Vill du veta mer om äldre fönster kan du läsa mer på Byggwebben om fönsterhistoria här och vill du lära dig hur du renoverar fönster kan du titta på vårt bildspel här.

Renovera äldre fönster, filmspelare i youtube.

Länkar

Fönster – Stockholms läns museum (stockholmslansmuseum.se)

Fönsterrenovering – Stockholms läns museum (stockholmslansmuseum.se)