Årspraktika - Byggnadsvårdarens årspraktika – januari 2023

Gott nytt år! Och med ett nytt år stundande brukar också följa nya påfund och projekt som ska genomföras. Men för att dessa inte ska stanna på idéstadiet utan faktiskt inte bara påbörjas utan också slutföras, behövs planering, budget och tålamod. Särskilt om du ska ta hand om ditt hus på ett varsamt sätt, på byggnadens villkor. Här kan du läsa om hur du kan tänka inför årets projekt. Årets första praktika för byggnadsvårdare handlar om hur du kan planera dina byggnadsvårdsprojekt och vad du bör prioritera.

En trähus som behöver renoveras.
Lundströmska gården under renovering. Fotograf: Alf Nordström.

Det bästa du kan göra är att inte ha en årsplanering utan en fem-, eller kanske till och med en tioårsplanering. Vård och underhållet av en byggnad är inget som bör ske med korta ledtider utan planeras och inte minst budgeteras med god framförhållning, och beroende av projekt flera år i förväg. Har du precis köpt och flyttat in i ditt drömhus så är det dessutom det sista du bör göra är att sätta igång med en renovering. Tid är en kritisk faktor, tänk på att huset kanske redan stått i hundra år och kan stå i ytterligare hundra, rätt omhändertaget.

Lär känna ditt hus

Det tar ett tag innan du lärt känna husets karaktär och årsringar och kan identifiera vilka behov både huset och du har. Kanske har du tillgång till ett besiktningsprotokoll som talar om för dig vad som behöver åtgärdas akut respektive på lite sikt. Om inte, så är en besiktning eller skadeinventering på sin plats. Välj dock besiktningsperson med omsorg. Äldre hus fungerar lite annorlunda än moderna hus med tätskikt och mekanisk ventilation och varje hus har sin egen uppsättning egenskaper som gör att det sannolikt inte följer mönstret. Besiktningspersonen behöver således ha kunskap om äldre konstruktioner och traditionella material för att ge en rättvisande problembild. För problem finns med äldre hus, men inga som inte går att åtgärda med planering, budget, tålamod och bra hantverkare. Tänk på att elen kan behöva besiktas för sig liksom murstock och skorsten.

En hand håller i en pensel som dras på en planka.
Pappspänning av väggar. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Prioritera sen bland problemen och gör en realistisk tidsplan. Kom ihåg att saker ofta tar längre tid än vad man tror, särskilt i äldre hus där man kan få otrevliga överraskningar när man river i väggar eller oväntade besök av skadedjur. Det viktigaste är husets klimatskal, det vill säga husets grund, ytterväggar med fönster och dörrar samt tak. Detta är viktigt för att hålla både väta och kyla ute. Vintern är bästa tiden för att undersöka värmeläckage så passa på att termografera huset nu.

Om detta jag skrev om i februari 2022 så titta tillbaka i Byggnadsvårdarens årspraktika för att läsa mer om det.

Om och när klimatskal och avrinningen och dräningen från huset är bra, kan du övergå till interiören. Förutsatt att det finns fungerande värme, tjänligt vatten och fungerande avlopp samt säker el i huset förstås. Kök och badrum, alltså rum där det finns vatten och avlopp installerat, är viktiga att se över. Vattenskador i framför allt badrum bidrar till stora försäkringskostnader varje år och äldre tätskikt tål inte alltid den fuktbelastning som en modern barnfamilj till exempel bidrar med. Äldre installationer innebär också alltid risker så dessa behöver åtgärdas innan ytskikt.

Verktyg för att renovera ett hus ligger på ett bord.
Fönsterrenovering. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Planera ditt arbete

Skaffa kunskap om vad som behöver göras med utgångspunkt i just ditt hus, hur lång tid det tar och vad det kostar, innan du såväl gör tidsplanen som påbörjar arbetet. Fundera över vad du kan och vill göra själv och vilka tjänster du vill köpa in. Vissa åtgärder bör man överlämna till erfarna hantverkare medan andra måste man lämna till expertisen, som till exempel elinstallationer. Anlita byggnadsvårdskunniga snickare, timmermän, murare eller målare om du själv känner dig osäker eller inte mäktar med. Dessa kan också ge dig en realistisk bild av tidsåtgången baserat på år av erfarenhet. Be om flera offerter och referenser och anlita inte nödvändigtvis den billigaste när det är dags att sätta igång.

Plankor som står uppstaplade framför en husvägg.
Kraus paviljong under renovering. Fotograf: Alf Nordström.

Planera in ett projekt eller delmål åt gången i den längre tidsplanen och tidsätt projekten med start- och slutdatum och tänk långsiktigt. Riv inte i alla rum samtidigt, hur spännande det än är att se vad som gömmer sig under tapetlagren eller tretexskivorna. Tänk på att om du behöver hyra en byggnadsställning för att exempelvis måla fasaden eller lägga om taket så kan det vara värt att planera in andra höghöjdsjobb eftersom en byggställning kan vara dyr att hyra.

En kille står med en stor pensel och målar en vägg.
Målning av panel i samband med renovering av Markim klockstapel. Fotograf: Cecilia Pantzar.

Kunskapsberika dig

Ytskikten kommer alltid sist i prioritetsordningen och även dessa har sin egen ordning men det är en annan historia. Ett sista medskick, eftersom det verkligen tål att upprepas – skaffa kunskap om äldre hus i allmänhet och ditt eget hus i synnerhet. Därför vill jag tipsa om Erika Åbergs bok “Byggnadsvård, hur du får tid, råd och kraft att restaurera ditt hem” från 2020 som både beskriver hennes egen renoveringsresa och ger tips om hur tar dig igenom stora som små projekt. Sen vill jag också rekommendera Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Deras hemsida, tidning “Byggnadskultur” och länsombud har all kunskap du behöver – bli medlem!

Rätt ordning på renoveringen

 • Skaffa kunskap om ditt hus och fundera över dina behov
 • Prioritera:
  • tak
  • avrinning och/eller dränering samt grund
  • fasaden och fönstren
  • badrum
  • kök
  • ytskikt
 • Gör en 5- till 10-årsplan med realistiska delmål
 • Budgetera
 • Skaffa eventuella och nödvändiga tillstånd

Läs mer

Byggnadsvårdsföreningen (byggnadsvard.se)

Byggnadsvårdarens årspraktika februari 2022