Årspraktika - Byggnadsvårdarens årspraktika – maj 2022

Så skuttar Rönnerdahl ur sin säng och dansar över ängarna som sprakar av färg. De starka kulörerna är förbehållen våren och vilken annan månad passar bättre än maj att börja årets måleriarbete då dygnsmedeltemperaturen äntligen krupit över +5°. Att måla gamla hus är inte så besvärligt och genom att använda äldre färgtyper så bevarar du dessutom både husets karaktär och byggnadsmaterialet. Svårigheten består i att välja en kulör som passar. Maj månads praktika ger dig tips och råd om färgsättning och måleri.

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol

Som antikvarie får jag ibland frågan om vilken kulör som passar det ena eller andra husets exteriör och frågan är alltid lika svår. Det beror på, brukar svaret bli. Det finns ett antal omständigheter att ta hänsyn till. Den första är nuvarande kulör och färgtyp. Är huset målat med röd slamfärg, fortsätt då måla med röd slamfärg. Enklare än så kan det inte bli och du kan sluta läsa nu. Är huset däremot målat i en annan kulör och färg och fasaden är i behov av ommålning så finns fler faktorer att fundera över och ta ställning till.

En visp är nedstucken i röd målarfärg.
Kokning av Falu rödfärg. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Välj rätt färg

Vill du behålla befintlig kulör men behöver måla om så kan du fundera över om du ska passa på att byta färgtyp, särskilt om du har ett hus som är uppfört före andra världskriget och som är ommålat i senare tid med någon form av plastfärg. Övergången från linoljefärg till latexfärg sker gradvis under 1940- och 1950-talen och är ditt hus uppfört efter, säg 1945, kan du egentligen fortsätta använda modern färg, även om just färg är en stor källa till mikroplaster i haven och även om linoljefärg har egenskaper som passar träfasaden bättre än moderna plastfärger. Till exempel så är linoljefärg diffusionsöppen vilket gör att panelen kan avge fukt vilket minskar risken för röta. Linoljefärgen impregnerar också fasaden eftersom den tränger in i fasaden och skyddar den något mot fukt. Valet är ditt. Linoljefärg passas dock bäst på hyvlade ytor och användes historiskt sett på hyvlad panel medan slamfärg användes på ohyvlat virke. Vill du veta hur du målar med linoljefärg kan du läsa mer på Byggwebben.

En dörr och vägg där målarfärgen har börjat falla av.
Flagnande färg på dörrfoder och vägg. Fotograf: Mattias Ek.

Val av kulör

Nu till den delikata frågan om kulör. Du vill byta kulör. Ligger ditt hus inom ett detaljplanelagt område kan du behöva söka bygglov om du vill byta färg. Kontakta din kommun och undersök vad som gäller i ditt område. Ligger ditt hus på landet utanför detaljplan har du större frihet ifråga om kulörval. Vill du att ditt hus ska ha en kulör som passar huset eller passar dig? Det är svaret på den första frågan som är komplicerad. En äldre byggnad har sannolikt blivit ommålad ett antal gånger och det är därför svårt att säga vilken färg som passar bäst. Då är det enkelt men inte nödvändigt att söka sig till ursprunget och måla huset i dess allra första kulör. För att ta redan på vilken färg huset hade från början kan du skrapa fram en färgtrappa. Annars har du en hel palett att välja mellan, ingen av de tidigare kulörerna är egentligen mer rätt än någon annan. Vilken färg tycker du om?

En vägg med många olika färger.
Färgtrappa med föregående färglager som är framskapade inför ommålning av lusthus i Sinnenas trädgård i Sabbatsbergsparken. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Att hitta rätt kulör som passar huset och inte minst dig, är inte helt enkelt. Låt det därför ta tid. Olika kulörer användes har använts mer eller mindre i olika tider och det är naturligtvis både trevligt och antikvariskt riktigt att försöka återge huset dess forna glans genom att måla det i sin originalfärg. Leta äldre fotografier, prata med kommunens antikvarie eller bygglovhandläggare och läs annars på vad som var vanliga kulörer då ditt hus uppfördes. Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett system för traditionell färgsättning, läs med fördel vad de skriver på sin hemsida om kulturkulörer och välj en som ligger nära någon av dem du hittat. Vad du än gör – våga vägra kritvitt.

Läs mer

Hantverkets bok. Måleri, (1934 eller senare utgåvor), red. Greger Paulsson

Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid (1997) av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors

Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering (2005) av Kerstin Karlsdotter Lyckman

Kulturkulör – ett färgsystem för linoljefärg (raa.se)