Årspraktika - Byggnadsvårdarens årspraktika – april 2023

Det våras

En skog där vitsippor syns mellan träden.
Vitsippor på Ekbacken. Bild från Österåkers hembygds- och fornminnesförening. Fotograf okänd.

April april din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill, sa vintern till våren. Snödropparna tittar försiktigt fram men snart kommer snön och kylan tillbaka. Ordet april härstammar från latinets Aprilis och har använts som namn på den fjärde kalendermånaden sedan 450-talet f. Kr. Aprilis lär vidare gå att härleda till latinska Apirire som betyder ”att öppna” och vad passar väl bättre än att öppna dörren till sommarhuset och våren i april. Här kommer några tips på hur du kan undvika skador och på bästa öppna huset för våren och för besök. Aprilvädret lurar dock runt knuten så avvakta till risken för minusgrader är borta.

Om du stängde av vattnet och tömde rör och vattenlås i höstas inför vintern så har du förhoppningsvis sluppit frusna ledningar men för säkerhets skull är det bra att vara försiktig när du sätter på vatten och värme. Det är också dags när snön är borta att göra en översyn av tak, fasad, hängrännor och stuprör för att kontrollera att det inte uppstått skador under vintern.  

Ett tak med tegelpannor och en skorsten,
Se över skicket på takpannor efter vintern. Foto: Stina Hagelqvist.

Här följer en checklista du kan använda när du öppnar huset och gör din årliga översyn. 

Vatten och värme 

1. Sätt på vattnet försiktigt, kontrollera att vatten inte forsar eller droppar vid rörfogar eller andra ställen där kranen inte öppnats. Är trycket som det ska och stannar vattenmätaren (om du har en) när du stänger av vattnet? Kontrollera också att vattenlås och golvbrunnar är hela. 

2. Kontrollera skorstenen innan du eldar så fåglarna inte byggt några bon. Elda försiktigt så att skorstenen värms lite långsamt och inte spricker. 

Tak 

3. Se över taket och kontrollera att tegelpannorna inte spruckit. Ytliga frostskador där teglet vittrat och spjälkat är fullt användbara. För säkerhets skull kan det vara bra att samla på sig en uppsättning tegelpannor att byta mot om de befintliga trots allt tjänat ut. 

4. Se också över skorstenen så att varken den eller eventuell puts inte spruckit, spjälkat eller på annat sätt tagit skada över vintern. 

5. Kontrollera att häng- och stuprännor är hela och rena och sitter ordentligt fast. Rensa från lös och annat organiskt material som riskerar att binda fukt.  

Fönster och fasad 

6. Inspektera särskilt fönsterbågens nederdel och karmbottenstycket. Var uppmärksam på färg- och kittbortfall och röta. Mota Olle i grind och underhåll fönstren vid behov, det vill säga bättra på med linoljefärg och kitta om när gammalt kitt torkat och fallit av. 

7. Hur har fasaden klarat vintern? Oftast ganska bra. Vid putsade fasader, leta efter bomma partier, spjälkade ytor och sprickor. På träfasader, lösa spikar, röta, algpåväxt. 

Inspektera fönsterbågar och karmbottenstycket. Foto: Foto: Stina Hagelqvist.

Grund  

8. Leta efter sättningsskador i form av sprickor och materialbortfall och kontrollera att avrinningen fungerar. 

Övrigt 

9. Har du haft ovälkommet besök? Leta musspillning, små och svarta avlånga pluttar avslöjar deras framfart. Det är inte ovanligt att mössen letat sig in under vintern på jakt efter mat. De äter också korkunderlägg kan intygas. Förebygg genom att rensa skafferiet nästa gång och sätt igen alla små hål och springor i golv och undertak, mellan vägg och golv och under diskbänken.