Årspraktika - Byggnadsvårdarens årspraktika – maj 2023

Tid för trädgård

Precis som våra hus har våra trädgårdar en historia. Den är än mer flyktig än husens och behöver värnas och vårdas precis som dem. Så här års när det spirar som bäst och nya plantor och skott ger sig till känna, särskilt om du precis tagit över en gammal trädgård, är det inte tid att ta fram motorsågen, röjsågen eller jordfräsen, köpa gräsmatta på rulle och plantera nya häckar. Det är snarare dags att motarbeta arbetslusten och köpsuget i trädgårdshandeln, ta ett steg tillbaka och bara vänta. Vänta och se vad som dyker upp, hur trädgården förändras över dagen och året, hur solljus och skugga flyttar sig och hur vindar blåser.

I maj månads praktika får den nyblivna trädgårdsägaren eller trädgårdsentusiasten några råd om vad man bör tänka på när man precis blivit med trädgård.

Blommande äppelträd och en äng.
Äppelträd i blom på Rosenhills gård. Foto: Elisabet Boogh.

Precis som ett hus kan en trädgård förfalla. Det tar inte långt tid förrän en aldrig så välskött trädgård förvildas efter några års eftersatt skötsel eller förvanskas genom några snabba snitt med motorsågen. En trädgård kräver precis som en byggnad kontinuerligt underhåll för att de egenskaper och värden som trädgården innehåller ska bevaras. En trädgård är ju så mycket mer än summan av sina växter och träd, den är ju också ett stycke kulturhistoria och ett grönt kulturarv.

Historisk bild på en grupp människor som sitter i en trädgård. De är finklädda.
Kaffesällskap i blommande trädgård i Österås. Foto: okänd. Källa: Ekerö-Munsö hembygdsförening.

Därmed inte sagt att man inte bör eller kan förändra och förädla trädgården men innan planerna sätts i verket bör man som trädgårdsägare undersöka vad som redan finns och var och hur trädgårdens olika funktioner samsas. Det fanns en tanke med placeringen av syrénersån, de olika äppelträden och de olika blommande perennerna som idag kanske dyker upp lite varstans. Hur trädgården organiserades beror av ålder, vilken typ av hus den tillhörde, var den befinner sig, jordmån med flera faktorer. Det är fullt möjligt att bevara en trädgårds personlighet, trots att den förändras över tid. Men för att kunna göra det, är det nödvändigt att identifiera vad som bidrar till karaktären.

Svartvitt fotografi av en trädgård med växthus.
Nykvarns handelsträdgård med växthus. Foto: okänd. Källa: Turinge-Taxinge hembygdsförening.

Här kan du läsa om några av de egenskaper som kan bidra till din trädgårds värden och som därför är värda att bevara.

Struktur

Vad utgör stommen i din trädgård? Är den inhägnad, indelad av murar, gångar, terrasser, trappor eller utgörs av olika tydliga rum? Hur är rummen organiserade, är de symmetriskt placerade eller fritt fördelade? Finns det tydliga gränser eller är de mer subtila? Vad består gränserna av, är de av växtmaterial, trä, smide, sten eller tegel. Är det prydliga staket som ramar in trädgården eller en gärdsgård. Finns det nivåskillnader i trädgården, är de naturliga eller anlagda? Tänk på att nivåskillnader i marken kan dölja både tidigare gångar, trädgårdsland och terrasseringar.

Tak och väggar

Det vill säga träd och häckar kan både bidra till trädgårdens struktur, rumslighet och upplevelse av ålderdom. Beroende av trädsorter och vilken häckväxt som förekommer så får trädgården olika karaktär. En äppellund med gamla äppelsorter som Cox Orange, Gravensteiner och Åkerö bidrar inte bara med frukt utan också skugga och svalka, något att tänka på med dagens värmeböljor. Även vårdträd som ibland står framför bostadshuset är värdefulla och berättar kanske om en särskild händelse i husets och tidigare ägarens historia. Häckar ramar in och bidrar med insynsskydd men också skydd för vinden. Det gör även bersåer och lövgångar om man har turen att ha en sådan.

Golv

Vad består markytan av? Gräsmatta, äng, grusade ytor och gångar? Och hur är de organiserade? Formellt med räta vinklar och regelbundenhet eller informellt med böljande bågar och runda former. Genom att behålla eller återskapa en del av gräsmattan som äng, bidrar vi också till den biologiska mångfalden. Tänk på att växtinslagen är beroende av jordmån och att det bästa sättet att sköta en äng är att slå den med lie när örternas frön börjar mogna. Grusgångar fyller en viktig praktisk funktion men bidrar mycket till trädgårdens karaktär. Äldre grusgångar med ärtsingel är också sköna att gå barfota på, till skillnad från det vassa krossmaterial man ibland lägger ut idag som ersättning. 

Sittplatser

var är de belägna? Hur är de orienterade och organiserade? Vilket golvmaterial finns och är de inramade på något sätt och av vad i så fall? Har de tak? Finns det kvar äldre trädgårdsmöbler i en lada någonstans?

Till sist – växtmaterialet

Under 1800-talets sista decennier växer trädgårdsnäringen kring storstäderna, inte minst Stockholm. Trädgårdsmästare och trädgårdshandeln bidrar till både ny kunskap och nytt och gärna exotiskt växtmaterial som vi hittar i de lite finare trädgårdarna. Vid mitten av 1900-talet minskar antalet handelsträdgårdar liksom mångfalden i sortimenten. I riktigt gamla trädgårdar är det möjligt att hitta äldre växter som kanske inte går att köpa idag. Och äldre plantor och avnämare som spridit sig från den ursprungliga växtplatsen. Under året kommer nya växter upp i rabatterna. Vänta med att gräva om och plantera in nya sorter och se vad som dyker upp.

Det här är bara några få detaljer som bidrar till trädgårdens karaktär. Det allra viktigaste är att inte gå för fort fram. Dokumentera vilka växter som finns, mät upp och rita en plan och placera in träd, buskar, häckar, trädgårdsland och rabatter. Framför allt – hugg inte ned äldre träd! För alla intresserade kan också André Strömqvist bok Handbok för en gammal trädgård från 2022 rekommenderas. Läs på först och skynda långsamt.

En trädgård med äppelträd.
Tomt med äppelträd. Foto: Lisa Sundström.