Årspraktika - Byggnadsvårdarens årspraktika – mars 2022

Snart är det dags att öppna stugan för våren och göra huset beboeligt igen men innan dess behöver du undersöka hur husets klimatskal klarat vinterns väder. Kyla, snö, regn och blåst kan orsaka stora skador om olyckan varit framme och även om huset inte drabbats av några oförutsedda större skador så finns en del att se över inför vår- och sommarsäsongen. Här går vi igenom de viktigaste sakerna du behöver tänka på och ta hand om på ditt hus för att huset och du ska må bra – yttertak, hängrännor och stuprör samt grund.

Smygstarta vårsäsongen

Yttertak, hängrännor och stuprör samt grund tillhör husets viktigaste delar då de skyddar huset mot väta. Fukt är husets värsta fiende och kan på sikt orsaka stora skador på stommen och bidra till skadedjur, mögel, röta och hussvamp.

Snölaster och frost kan spränga sönder och flytta tegelpannor så börja med att kontrollera att dessa inte gått sönder under vintern utan är hela och ligger i jämna rader. Ytliga skador som frostsprängda flagor utgör ingen fara men byt ut spruckna pannor. Äldre handslaget eller formpressat tegel av god kvalitet har generellt en lång livslängd, längre än betongpannor, och kan återanvändas om och om igen. Ha därför gärna ett lager av extra tegelpannor som du kan använda vid behov. När du är uppe på taket – kliv försiktigt så du inte trampar sönder fler pannor och framför allt – ramla inte ned.

Ett hustak med snö på.
Tegeltak med snö. Fotograf: Mattias Ek.

Äldre tegelpannor går att få tag på via annonser och genom en del byggnadsvårdsbutiker. Leta efter ett tegel som har samma eller så lik storlek och kurvatur som de befintliga för att de ska passa både läkt och befintligt tegel. Vill du veta mer om hur du lägger om gammalt taktegel ladda då ned skriften “Tegeltak – Återanvändning och återläggning” som getts ut av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet eller läs mer på Byggwebben om hur du kan underhålla ditt tegeltak.

Ett tegeltak på ett hus som har lite snö på sig.
Rött tegeltak. Fotograf: Mattias Ek.

Rensa hängrännor och stuprör två gånger om året

Du behöver också rensa hängrännorna och stuprören från löv och barr. Det här behöver göras åtminstone två gånger om året. Organiskt material hör överhuvudtaget inte hemma på och invid husen eftersom det binder fukt och försvårar för materialen att torka. Mossa på tak, klängväxter på fasaden, buskar, högt gräs och blomsterrabatter direkt intill husväggen må vara fint men riskerar på sikt att skada huset. Bättre att då använda spalje och anlägga blomsterrabatten en bit ut från fasaden och inte minst, leda bort regnvattnet från stuprören så det inte rinner tillbaka mot huset och grunden.

Det är höst och löv ligger på ett tak.
Höstlöv på ett tak. Fotograf: Mattias Ek.

Se över grunden

Även grunden kan skadas under vintern och både tjälskjutning och tjällossning kan rucka på stenar och orsaka sprickor då marken rör på sig. Vatten expanderar med 9 procent när det fryser och i jord och mark med hög fukthalt så uppstår rörelser när vattnet fryser respektive tinar. Se över sprickor i grunden och leta efter lösa stenar och lägg tillbaka dessa. Läs mer på Byggwebben om hur du kan laga din stengrund.

Detta behöver du för att laga taket

  • Hjälm, handskar, bra skor och säkerhetslina
  • En bra stege, gärna med stegbreddare
  • Glidskydd, CE-märkt och monterat efter instruktion (en förutsättning också för att sotaren ska kunna göra sitt jobb)

Tänk på att

  • Kontrollera så att inga rör är trasiga när du sätter på sommarvattnet
  • Kontrollera blandare, vattenlås och golvbrunnar så dessa är hela
  • Se över eventuell pump och packningar
  • Trasiga packningar i pumpen kan leda till ökad elförbrukning

Läs mer

Tegeltak – återanvändning och återläggning (gu.se)