Till innehållet

Stilutveckling – 1970-tal

Den arkitektoniska gestaltningen och mångfalden av byggnadsmaterial under 1960- och 1970-talen gav upphov till en formrikedom som saknar motsvarighet i 1940- och 1950-talens småhusbyggande. Under denna tidsperiod är det därför svårt att urskilja en bestämd stil. Under senare delen av 1960-talet, och kanske framför allt på 1970-talet, påverkades arkitekturen starkt av strömningar i varuindustrins produktutformning mer än av någon bestämd arkitektonisk stil. Villorna blev större och mycket av bostadsytan avsattes för umgänge och representation. Precis som på 1960-talet hämtades mycket av inspirationen från USA, och den amerikanska villan i ”ranch house style” blev populär.

Huset är uppförda i slutet av 1970-talet. Skulpturvägen, Viksjö i Järfälla. Foto: Johan Stigholt

Exteriört kunde villan vara klädd med tegel, trä eller en kombination av trä och tegel. Husens storlek varierade, men planlösningarna var ganska likartade. Interiörens och bostadsplanens utformning hängde framför allt samman med om byggnaden var i 1- eller 1 ½- plan.

Ledande arkitekter 

Den mångfald av stilar och former som kan ses i typhuskatalogerna under 1970-talet skiljer sig från arkitektkårens gängse stilideal. Den blandning av stilelement som efterfrågades av konsumenterna under dessa år var otänkbar för många arkitekter. En berömd arkitekt som indirekt påverkade Sveriges kataloghusindustri är Frank Lloyd Wright och hans berömda ”präriehus” som byggdes i början av 1900-talet. Dansk och spansk arkitektur påverkade också Sverige. 

close-icon