Byggnadsguide - Överloppsbyggnader

I dagens moderna, internationaliserade samhälle med bland annat utbredd import, används allt färre av de äldre ekonomibyggnaderna som hört till gårdarna och jordbruken på ett traditionellt sätt. Ekonomibyggnader som har förlorat sin ursprungliga funktion blir överloppsbyggnader. Dessa byggnader bör värnas och inte rivas, då de berättar om äldre tiders samhällsstrukturer, gårdssammanhang, och utgör dokument för hur jordbruket sköttes förr. 

Ett gammalt trähus som nästan döljs av buskar.
Källarbod vid Lerkila, Djurö. Fotograf: Alf Nordström.