Byggnadsguide - Flerfamiljshus

En absolut majoritet av våra bostäder ligger i flerfamiljshus. De bildar stommen i alla tätorter och hittas i såväl centrum som förort. Genom att titta på byggnadsvolym, antal våningar, fasadmaterial och fönsterformer och fönsterplacering är det möjligt att datera husen, förstå hur lägenheterna innanför är organiserade, hur husen är byggda och hur stadens vuxit. Olika typer av flerfamiljshus är typiska för vissa tidsperioder medan andra bara förändras på ytan.

Stjärnhus från 1949. Domarevägen, Huddinge. Foto: Anna Ulfstrand

Flerfamiljshusets utveckling hör nära samband med stadens tillväxt och med 1900-talets bostadspolitiska ambitioner. Få andra uppgifter har ägnat så mycket uppmärksamhet som flerfamiljshuset och lägenheternas planlösningar. Utredningar och forskningsrapporter har undersökt hur byggnadsindustrin bäst och snabbast kan producera fler lägenhetshus, hur lägenheterna kunde planeras och inredas för att skapa lättstädade och ljusa bostäder som var praktiska och lätta att möblera. Flerfamiljshuset har också en tydlig koppling till plan- och byggregler och till byggnadsindustrins utveckling och förändringar i regelverk liksom tekniska innovationer har direkt påverkan på flerfamiljshusets utseende och konstruktion. 

Läs mer här om flerfamiljshusets utveckling från 1870-talet till idag.