Byggnadsguide - Utedass

Avträdet, hemlighuset eller dasset, namnen är många, byggdes på lämpligt avstånd från boningshuset för luktens skull. Ofta var de inbyggda i ladugården eller något uthus eller utförda som utbyggnader till dessa. Dassen förekom också som fristående byggnader men låg gärna i närheten av gödselstacken.

Tre hål i en träbänk.
 Silwerdasset, Länna prästgård. Fotograf: Mattias Ek.

Dassen var vanligtvis enkla byggnader med pulpettak, men det finns också exempel på rikligt utsmyckade hemlighus.

Ett litet, litet timmrat hus.
Timrat dass, Vira Bruk, Roslags-Kulla. Fotograf: Mattias Ek.
Ett litet hus med tre dörrar.
Prästgårdsdasset, Stockholms-Näs hembygdsgård. Fotograf: Hedvig Bellberg.