Byggnadsguide - Sjöbodar och båthus

Sjöbodar och båthus har uppförts alldeles intill vatten, samt i eller delvis i vatten. Byggnadskategorin har till stor del försvunnit i takt med att fiskenäringen har minskat och för att de varit utsatta för väder och vind. I dessa byggnader förvarades de redskap som användes för arbetet på sjön, respektive båtarna. De sjöbodar och båthus som finns kvar i dag har ofta påverkats av moderna behov. Sjöbodar och båthus har genom historien varit enkla och anspråkslösa till sin utformning. Omålade, utan vare sig stuprör, snickeridetaljer eller armaturer med mera.

Ett trähus som inte har väggar ändra ned till marken. Väggarna slutar en bit upp.
Båthus i Tranviksfjärden, Singö. Fotograf: Hans Rehnberg.

Vid renovering av sjöbodar och båthus bör man, liksom vid renovering av övrig äldre bebyggelse, utgå från byggnaden själv. Sjöbodar och båthus har alltid varit enkla och anspråkslösa till sin utformning. Vid renovering bör man därför undvika nytillskott som stuprör, snickeridetaljer, armaturer med mera. Underhåll bör ske med traditionella material och eventuellt omålade ytor bör lämnas omålade.

Ett trähus som står nära havet.
Sjöbod på Landsort. Fotograf: Hedvig Bellberg.
Ett timmerhus som ligger precis vid vattnet.
Sjöbod vid Berg på Möja. Värmdö. Fotograf: Alf Nordström.