Till innehållet

Placering på tomten

Sommarvillorna placerades ofta högt i terrängen. Villan skulle vara belägen så att den fick tomtens vackraste utsikt. Förutom utsikt erbjöd placeringen torra grundförhållanden. Dessutom var marken inte odlingsbar just där. 

De flesta sommarvillorna är placerade med sina huvudfasader mot sjön. Villan fick därmed en representativ framsida, ofta med en veranda åt vattnet. Utsikten mot vattnet var en viktig faktor, medan avståndet till vattnet vanligen var relativt långt. Träd skyddade från sol, och kringliggande skog gav vindskydd. 

Från sommarvillan leder en grusgång ner till vattnet  Foto: Mattias Ek

close-icon