Till innehållet

Sjöbodar och båthus

Sjöbodar och båthus har uppförts alldeles intill vatten, samt i eller delvis i vatten. Byggnadskategorin har till stor del försvunnit i takt med att fiskenäringen har minskat och för att de varit utsatta för väder och vind. I dessa byggnader förvarades de redskap som användes för arbetet på sjön, respektive båtarna. De sjöbodar och båthus som finns kvar i dag har ofta påverkats av moderna behov. Sjöbodar och båthus har genom historien varit enkla och anspråkslösa till sin utformning. Omålade, utan vare sig stuprör, snickeridetaljer eller armaturer med mera.  

Båthus i Tranviksfjärden, Singö  Foto: Hans Rehnberg

Vid renovering av sjöbodar och båthus bör man, liksom vid renovering av övrig äldre bebyggelse, utgå från byggnaden själv. Sjöbodar och båthus har alltid varit enkla och anspråkslösa till sin utformning. Vid renovering bör man därför undvika nytillskott som stuprör, snickeridetaljer, armaturer med mera. Underhåll bör ske med traditionella material och eventuellt omålade ytor bör lämnas omålade. 

Sjöbod på Landsort   Foto: Hedvig Bellberg

Sjöbod vid Berg på Möja. Värmdö  Foto: Alf Nordström

close-icon