Till innehållet

Herrgårdar

Det är bland annat i Mälardalen vi finner de större godsen. De största och äldsta herrgårdsanläggningarna vi har bevarade i länet härstammar från 1600-talet. De fick ofta sina arealer genom sammanslagning av hemman från flera byar som härigenom helt utplånades.

I stor omkrets kring Stockholm kom huvuddelen av marken att övergå i adelns ägo. För att dessa ägor skulle vara befriade från skatt krävdes att de var ståndsmässigt bebyggda. Under denna period fick ombyggnader och nyanläggningar av herrgårdar en sådan omfattning att praktiskt taget alla äldre gårdar kring Stockholm byggdes om eller försvann. 

Torpen 

Samtidigt ökade torpen i antal, och nyodlingar i form av torpställen var vanligt i stockholmstrakten från mitten av 1700-talet. Under 1800-talet blev statarsystemet vanligt och statarnas ofta undermåliga bostäder byggdes i närheten av herrgårdarna. 

Gömmartorp 1906. Huddinge.  Fotograf: Okänd

 

close-icon