Till innehållet

Den arkitektritade villan

Den enskilda, arkitektritade villan genomgick en viktig utvecklingsfas 1890 – 1905. Villan prövades då som bostadsform för åretruntboende. Perioden kännetecknades av en rad olika stil- och planmässiga förändringar, från komplexa till enklare former. Villan ansågs vid denna tidsperiod vara en viktig arkitekturuppgift och en del arkitekter ritade villor till sig själva och sina vänner. Uppgiften var många gånger kombinerad med att rita fast inredning och möbler till huset. Dessa individuellt utformade villor blev i viss mån mönsterbildande, särskilt de villor som publicerades i någon tidskrift, vilket ofta förekom.

ByggnadsminneVilla Högudden på Lidingö, en oregelbunden villa av engelsk-amerikansk typ.Arkitekt Ernst Lundroth ritade villan som sommarnöje åt livmedikus professor Ragnar Bruzelius. Utgångspunkten var en äldre villa.  Foto: Elisabeth Boogh

1890 1900, den oregelbundna villan

Villor av engelsk-amerikansk typ, med orgelbunden planlösning och klädda med träpanel, började byggas omkring 1850. På 1890-talet var den oregelbundna villan mycket vanlig. Den fanns i form av enkla hus såväl som avancerade arkitektritade villor. Villornas fasader hade omväxlande stående och liggande panel. Ibland användes fjällpanel i byggnadens övre parti. Utformningen styrdes av beställarens krav på representation och individualistiskt uttryck. Invändigt tillämpades den engelska fria planen med hallen i centrum. Sällskapsrummen placerades kring hallen som ibland gick genom två våningar. Villorna pryddes med snickerifabriksgjorda detaljer av trä, snickarglädje, som tillsammans med utkragningar, prång och vinklar bildade spel mellan ljus och skugga. Meningen var att huskroppen inte skulle ha någon baksida. I Djursholm och Saltsjöbaden finns ett flertal villor av denna typ bevarade. Till stilen hörde också en veranda och ofta ett torn.

En stor öppen hall är karaktäristiskt för de individuellt utformade villorna vid 1900-talets början.Inspirationen till den fria, oregelbundna planlösningen hämtades från England och USA. Arkitekten Ernst Lundroth var verksam i flera villasamhällen omkring Stockholm. I Saltsjöbaden ritade han de första villorna för åretruntboende. Denna villa, på Ringvägen, uppfördes 1896. Foto: Alf Nordström

1900 – 1925, den regelbundna villan

Under denna tidsperiod övergick villans fria planform, upplösta volym och brutna taksiluett till en mer fast sluten plan, regelbundnare fasader och hela takfall. Villan förändrades, från att ha varit individuellt utformad för sin byggherre, till att mer och mer vara en typ, som lätt kunde varieras och upprepas. Villa Tamm från 1903 i Saltsjöbaden var den första i en serie villor med regelbunden plan och fasad som ritades av Carl Westman. Ett annat exempel är Ebbagården i Sollentuna, ritad av Ragnar Östberg 1903. 

Ebbagården i Sollentuna, ritades av arkitekt Ragnar Östberg 1903 som sommarbostad åt baron Johannes Rudbeck. Villan i herrgårdsstil, med regelbunden plan och fasad blev mönsterbildande. Den presenterades i tidskriften Arkitektur 1903 och Östberg skrev “Afsedd till fristad och sommarbostad, är hon tämligen fri från alla stadsfasoner, men bor röd och hvit som en landtlig oskuld bäddad i grönt.” Villan har idag tillbyggnader kring gavlarna. Foto: Elisabeth Boogh

close-icon