Görväln

Görväln


Kommun: Järfälla

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Avstyckningsvägen

Vy över en jordåker, i bakgrunden står två hus.

Görväln. Foto: Johan Stigholt.

Görvälns slott vid Mälaren är en herrgårdsmiljö med byggnader från 1650-talet och fram till början av 1900-talet.

Anrikt odlingslandskap

Görväln ligger omgiven av bördig odlingsmark i en dalgång som sträcker sig ner mot Mälaren. Jordbruk drivs fortfarande där och nära gården finns en engelsk slottspark med över hundra olika trädarter från jordens olika världsdelar. Platsen bebyggdes troligen första gången under medeltiden. På 1500-talet omnämns Görväln som en by med två gårdar.

Slottet

År 1571 donerade Johan III Görväln till Antonius de Palma, en polsk adelsman. Den nuvarande huvudbyggnaden och två sidobyggnader ritades omkring 1650, troligen av Nicodemus Tessin d.ä. Husen byggdes åt Ebba Brahe, senare gift med Karl X:s bror Adolf Johan. Den terrasserade trädgården ner mot vattnet anlades antagligen vid samma tid.

Friluftsområde och naturreservat

Järfälla kommun köpte marken 1963 och förvandlade Görväln till ett friluftsområde och naturreservat. 1967 köpte kommunen även byggnaderna som rustades upp på 1980-talet. Idag är slottet restaurang och hotell. Några av de torp och gårdar som lydde under Görväln finns också bevarade. Görvälns naturreservat och naturvårdsområde sträcker sig längs Mälarens strand mellan Hässelby och Kallhäll. Området har en varierad natur med barrskogar, hällmarker, lövskogar och betes- och åkermarker.