Karlbergs slott

Karlbergs slott


Kommun: Solna

Besöksmålstyp: Fornlämning, Försvars­historia, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Stadshagen eller S:t Eriksplan

En stort och långt hus med många fönster ligger vid vattnet.

Karlbergs slott. Foto: Mattias Ek.

Karlberg är ett välbevarat slott med byggnader från 1600-talet och 1700-talet, vackert beläget vid Karlbergssjön.

Anor från Stormaktstiden

Karlberg har namngivits av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm som var kung Gustav II Adolfs halvbror. Det var Gyllenhielm som lät bygga slottet på 1630-talet. År 1669 köptes Karlberg av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie som satte igång med en stor om- och tillbyggnad under ledning av arkitekten Jean de la Vallée.

Militärens skola och karolinerkungarnas hem

Karlberg blev ett kungligt slott år 1688 då det köptes av kung Karl XI. Hans son Karl XII bodde på slottet under sin uppväxt och Fredrik I höll ofta sammanträden med rådet i Rikssalen, som därför kallas för ”Stora Rådssalen”. Karlberg är idag världens äldsta krigsskola i ursprungliga lokaler där undervisning pågått utan avbrott sedan 1792. När krigsakademin inrättades så byggdes Karlberg ut. Till de nya byggnaderna användes teglet från Gustav III:s slott i Hagaparken som aldrig blev färdigbyggt.

På Karlberg bedriver Försvarshögskolan grundläggande utbildning för kadetter på officersprogrammet. Totalt utbildas ca 200 kadetter per år.

Runsten och minnesmärken i parken

I Karlbergsparken kan du se Dianas tempel som uppfördes åt Gustav III år 1790. I parken finns även en minnessten över Karl XII:s hund Pompe och en runsten. På runstenen står texten: ”Anund och Torgils de lät resa stenen efter Åsgöt”. Slottet är inte öppet för besökare. Även parken är militärt område men den är öppen för allmänheten alla dagar mellan kl. 06:00-22:00.