Sturehov

Sturehov


Kommun: Botkyrka

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Fornlämning, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Norsborgsvägen

Ett hus som syns mellan buskar.

Sturehov. Foto: Johan Stigholt.

Sturehov är en välbevarad herrgårdsmiljö från Gustav III:s tid vid Mälaren nära Hallunda och Norsborg.

Gustaviansk arkitektur

Sturehovs herrgård byggdes 1781 och är en av landets vackraste i den så kallade gustavianska stilen. Herrgården är uppförd i två våningar med brutet tak och är välbevarad både invändigt och utvändigt. Byggnaden uppfördes åt Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz. Den inreddes med hjälp av tidens skickligaste konsthantverkare och där finns landets största samling av Mariebergskakelugnar, 17 stycken. Mariebergsfabriken blev berömd för sin höga kvalitet, de många färgerna och den klara glasyren. Huvudbyggnaden inramas av två sidobyggnader som är omkring hundra år äldre.

Parklandskap och trädgård

Sturehov är på båda sidor omgivet av parklandskap. En lindallé leder ner mot Mälaren och en engelsk trädgård är anlagd på udden norr om slottet. Området kring Sturehov är ett storskaligt jordbrukslandskap med många välbevarade torp. Det gamla vägnätet slingrar sig fram i gränsen mellan skog och åker. Sturehov hette ursprungligen Averhulta och var en by med flera gårdar. Den högadliga Sturesläkten ägde byn under 1500- och 1600-talen och passade på att ändra namnet. I dag används Sturehov av Stockholms stad för representation. Herrgården visas under sommarhalvåret för allmänheten.

Fornborg med terrasser

På en bergklack sydväst om Sturehov vid vägen mot Vällinge ligger den lilla fornborgen Skansberget. Intill den finns terrasser som kan tyda på en förhistorisk bosättning.

Mer om Sturehov

Gå en tur bland byggnaderna på Sturehov med museets mobila guide (upptackhistorien.onspotstory.com)

Sturehovs Slotts webbsida (sturehov.se)