Steninge

Steninge


Kommun: Sigtuna

Besöksmålstyp: Fornlämning, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Tellusgatan

En lång byggnad av sten. Det är många fönster på huset.

Stenladugården, Steninge. Foto: Elisabeth Boogh.

Steninge slott är en välbevarad herrgårdsanläggning från 1600-talets slut i en stil som kallas karolinsk barock.

Från fornborg till adelsgods

Området kring Steninge har förhistoriska anor. På toppen av en bergshöjd, sydväst om slottet, ligger en fornborg från vilken du har en vidsträckt utsikt över Mälaren. Under medeltiden blev gården ett adelsgods och ägdes i slutet av 1400-talet av den Oxenstiernska släkten. Olika adliga ägare avlöste sedan varandra men familjerna Gyllenstierna från 1649 och von Fersen från 1736 har satt de djupaste spåren i platsens historia. Det nuvarande Steninge slott uppfördes på 1690-talet efter planer och ritningar av far och son Nicodemus Tessin.

Axel von Fersens minnesmonument

Troligen var det under Axel von Fersens tid som den engelska parken anlades väster om slottet. von Fersen, en gång drottning Marie Antoinettes älskare, mördades av en uppretad folkmassa i Stockholm 1810. Till minne av sin äldre bror lät Fabian von Fersen 1813 uppföra ett monument i den engelska parken.

Stenladugård med glashytta

Oskar von Otter som köpte godset 1873 intresserade sig för en modernisering av jordbruket. Han lät uppföra en stor ladugård i sten och tegel. Den beskrevs vid tiden som Sveriges kanske mest praktfulla. 1907 köptes Steninge av juristen och bokförläggaren G.B.A. Holm som anlitade arkitekten Isak Gustaf Clason för att restaurera herrgården. Clason var varsam och Steninge fick behålla sin karolinska karaktär. De nuvarande ägarna öppnade 1999 Steninge Slott Kulturcenter. Den stora stenladugården är nu utställningslokal, glashytta och restaurang.

Läs mer

Steninge slott (destinationsigtuna.se)

Steninge slottsby (steningeslottsby.se)