Edsbergs slott

Edsbergs slott


Kommun: Sollentuna

Tillgänglighet: Parkering, Rullstolsvänligt, Toalett

Besöksmålstyp: Slott och herrgårdar

Adress: Landsnoravägen 10

Närmaste SL-hållplats: Edsvik eller Rudbecksskolan

Foto: Alf Nordström

Vid Edsvikens norra spets ligger Edsbergs slott. Här finns Sollentunas historiska centrum, ett kulturhus och värdshus i vacker parkmiljö.

När adelsfamiljer ägde hela Sollentuna

Godsets historia börjar på 1600-talet då riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna köpte upp marken från flera gårdar runt Edsviken och bildade säteriet Edsbacka. Namnet Edsberg började användas på 1700-talet. Då köpte Thure Gustaf Rudbeck godset. Han rev det Oxenstiernska träpalatset och år 1760 stod det nuvarande slottet klart. Det är byggt på samma grund och valven i källarvåningen är således från 1600-talet.

Slottet hade tidigare två flygelbyggnader men en brann 1797 och den andra revs kort därefter. Familjen Rudbeck anlade också en trädgård i fransk barockstil. Parken omkring slottet är idag ett populärt rekreationsområde även om de barocka spåren numera är få. Längs med allén framför slottet ligger Rudbecksgymnasiet som fått sitt namn efter slottets ägare under 200 år.

Generalplan för Edsbergs slott 1760.

Godset blev villatomter och kulturhus

På en höjd intill slottet ligger Edsbergs stora ekonomibyggnader runt en gårdsplan. De äldsta delarna är från 1760 och de övriga byggnaderna är från 1800-talet. Ladugården används idag som kulturhus med konstutställningar och olika kulturprogram. I andra hus runt fägården finns butiker och serveringar.

I början av 1900-talet började ägorna styckas av och säljas som tomter till de nya villastäderna Tureberg, Häggvik och Helenelund. Sollentuna kommun köpte slottet 1955 och använder det idag för representation och kulturevenemang. Övervåningen hyrs ut till Sveriges radios musikerutbildning.

Handelsplatsen gav Stockholm en match

Vid Edsberg gick förr båttrafik söderifrån mot Uppsala, Sigtuna och det inre av Uppland. Eftersom båtarna var tvungna att släpas över edet mellan Edsviken och Norrviken uppstod en handelsplats. Handeln här konkurrerade på 1200-talet med Stockholm som nyss grundats. Makten i Stockholm gjorde därför försök att stoppa handeln i Edsberg. Endast en gång om året, på mickelsmäss i september, blev det tillåtet att hålla marknad vid Edsbacka. Roslagsbor och upplandsbönder möttes då och bytte fisk mot jordbruksprodukter. Traditionen höll i sig ända till 1860-talet.

Edsbacka krog

Landsvägen som löpte längs Brunkebergsåsen sammanstrålade med vattenvägen vid Edsbacka så platsen passade bra för en krog. Mellan 1625 och 1770 fanns en krog här och dagens krogbyggnad är antagligen från slutet av 1700-talet. På en vägg hänger en kopia av privilegiebrevet från Gustav II Adolf som gav rättigheter att öppna en krog intill landsvägen mellan Uppsala och Stockholm.

Edsbacka krog. Foto: Holger.Ellgaard CC-BY-SA