Penningby slott

Penningby slott


Kommun: Norrtälje

Tillgänglighet: Digital vandring

Besöksmålstyp: Försvars­historia, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Penningby slott

Ett hus med ett runt torn som tak.

Penningby slott. Foto: Elisabeth Boogh.

Penningby slott var ursprungligen en medeltida försvarsborg. Slottet är en av få bevarade borgar i Mellansverige från senmedeltiden.

Privat borg från en orolig tid

Svensk senmedeltid präglades av blodiga inbördesstrider. Tidens stenborgar uppfördes oftast av kungar och fogdar. Penningby är ett av få exempel på en borg uppförd av en adelsman i privat regi. Det nuvarande stenhuset vid Penningby började byggas någon gång efter 1466, efter att en äldre bebyggelse förstörts vid strider. I mitten av 1500-talet byggdes den rektangulära byggnaden ut med två runda försvarstorn. Vid 1600-talets slut inleddes ombyggnaden till slott.

Borgruin

Penningby slott dominerade länge hela bygden både genom sitt läge och genom sitt gårdsinnehav i många byar. Vid slottets tegelbruk uppfanns och murades några av landets första kakelugnar med rökkanaler. Åt nordost vid vägen till Furusund ligger en övervuxen borgruin med vallgrav som kan vara lämningarna efter en föregångare till slottet. Den vackra engelska parken som bäddar in slottet i frodig grönska anlades i början av 1800-talet.

Inga pengar

Namnet skrevs i äldre tider Pitunga by. Det har inget med pengar att göra utan betyder ”byn för dem som bor i pitan (dalen)”. För den fågelintresserade är Väsbysjön strax väster om slottet en mycket intressant plats. Vid den slingrande Penningbyån kan du se kungsfiskare och strömstare. Slottet är privatägt och visas sommartid.

Visst du att…?

Riksrådet Lars Turesson Tre Rosor som byggde ut slottet med tidstypiska kanontorn på 1500-talet var kusin till Gustav Vasa.

Läs mer

Penningby slott (svensktkulturarv.se)