Digitala vandringar

Digitala vandringar


Besöksmålstyp: Kulturspår

Tre byggnader som står bredvid varandra, moln seglar förbi.

Barkarbystaden. Fotograf: Moa Beskow.

Här kan du som digital besökare ta dig runt och upptäcka nya platser i länet. Du får till exempel ta del av platsens historia, se arkeologiska fynd och höra röster från de boende. Du får också veta mer om byggnader, arkitektur och offentlig konst och du kan se dig omkring på egen hand i vårt 360-filmade material.

Digitala vandringar är ett nytt sätt att presentera vårt insamlade material och förmedla kunskap om utvalda platser i länet. De platser vi fokuserar på i Platsverkstan, Flemingsberg i Huddinge och Barkarbystaden i Järfälla, är utpekade som regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050). På platserna planeras det för att utveckla stadslivet i form av bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafik, service och kultur.

Gällande projektet svårtillgängliga platser besöker vi platser i länet som inte finns tillgängliga för vanliga besökare, men som genom 360-filmerna möjliggör en unik upplevelse av äldre industrihistoria. Sickla provgruva och Stora Vikas cementfabrik bjuder på en guidad tur bland uttjänta maskiner och gamla förfallna industrilokaler.

Filmerna är producerade med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län och i samarbete med Film Stockholm. Stort tack till alla privatpersoner och boende som bidragit!

Se dig omkring på platser i förändring