Digital vandring i Barkarbystaden

Digital vandring i Barkarbystaden


Kommun: Järfälla

Tillgänglighet: Digital vandring

Besöksmålstyp: Fler­familjs­områden

Närmaste SL-hållplats: Barkarby

Stockholms läns museum vill göra platser i länet mer tillgängliga för alla. Därför har vi valt att producera filmer i 360-gradersteknik. Här kan du tillsammans med vår bebyggelseantikvarie och guide Stina Hagelqvist kan besöka platser du annars inte kunde besöka. Genom tid och plats kan du ta del av vårt kulturarv och få en förståelse för varför bland annat vår samtid ser ut som den gör idag.

För att ta del av vandringen följer du länken nedan. Höj volymen eller ta på dig ett par hörlurar så kan du ta del av vandringen på bästa sätt. Genom att navigera med pilarna längs marken i vandringen, eller trycka på ”nästa panorama” i nederkant kommer du vidare till nästa plats.

Länk till vandringen: https://vr.spinviewglobal.com/barkarby_360/?s=pano48687

Den digitala vandringen är en del av projektet Platsverkstan och ett nytt sätt att presentera vårt insamlade material och förmedla kunskap om utvalda platser i länet. De platser vi fokuserar på i Platsverkstan är utpekade som regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050). På platserna planeras det för att utveckla stadslivet i form av bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafik, service och kultur.