Digital vandring i Flemingsberg

Digital vandring i Flemingsberg


Kommun: Huddinge

Tillgänglighet: Digital vandring

Besöksmålstyp: Arkitektur, Fler­familjs­områden

Närmaste SL-hållplats: Blickagången

Stora hus med skog runt omkring.

Färggestaltning av husfasader. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt i Sverige. 2021. Foto: Elisabeth Boogh.

Stockholms läns museum vill göra platser i länet mer tillgängliga för alla. Därför har vi valt att producera filmer i 360-gradersteknik. Här kan du tillsammans med vår bebyggelseantikvarie och guide Stina Hagelqvist kan besöka platser du annars inte kunde besöka. Genom tid och plats kan du ta del av vårt kulturarv och få en förståelse för varför bland annat vår samtid ser ut som den gör idag.